Ze hebben ons allemaal goed liggen gehad

Ze hebben ons allemaal goed bij ons pietje gehad.

 

Mag je de plaatsing van een digitale meter weigeren?

 

Het Vlaams Gewest heeft zich uitgesproken voor de verplichte invoering van de digitale meter; als gebruiker kun je de plaatsing ervan niet weigeren. Wel zou je vanaf 2023 een bekabelde meter kunnen aanvragen als je je zorgen maakt over de straling van de meter. In dat geval staat de gebruiker wel zelf in voor de extra kosten die deze optie met zich zal brengen.

Wie A zegt, hoeft niet automatisch B (een slimme meter) te zeggen. Wie A zegt, kan ook zeggen dat A verkeerd is, en dat C (een bekabelde meter) wenselijk is.

De hardwerkende Vlaming heeft de tijd niet gekregen om dit ernstig te nemen. Het Vlaams Gewest heeft met haar beslissing een kanjer van formaat geschoten. Ze moeten op die beslissing terugkomen!

Wat kun je zelf doen?

Ondanks de beslissingen van het Vlaamse Gewest kun je de slimme meter in uw huis toch weigeren. Sluit u aan bij een groep gelijkgestemden, en span het Vlaams Gewest voor een proces.

Het Brussels en het Waals Gewest hebben nog geen duidelijkheid verschaft en zullen nog verdere studies en onderzoeken uitvoeren alvorens een definitief plan aan te kondigen.

Ter vergelijking: in bijvoorbeeld Nederland is het voor de gebruiker, weliswaar na massaal protest, wel mogelijk om de digitale meter te weigeren of althans hem niet te laten communiceren met de netbeheerder.

Test Aankoop vindt dat de gebruiker het recht moet hebben om de plaatsing van de digitale meter te weigeren. We hebben deze keuzevrijheid steeds verdedigd omdat we geloven dat ze tegemoet kan komen aan de bezorgdheden van bepaalde gebruikers omtrent hun privacy of gezondheid.

 

Is er gevaar voor je gezondheid?

De communicatie van de gegevens naar en van de digitale meter kan gebeuren via radiogolven of via het elektriciteitsnet. Het spreekt vanzelf dat er vooral onrust heerst over de draadloze overdracht.

In verband met draadloze gsm-netwerken luidt het standpunt van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) dat er onvoldoende informatie voorradig is of dat die kwalitatief onvoldoende is om uit te sluiten dat het gebruik van de gsm geen kankerverwekkend effect kan hebben. Welnu, de uitwisseling van gegevens door de digitale meter situeert zich in dezelfde frequenties.

Ook de WGO weet beter: er zijn tig van studies die de schadelijkheid zwart op wit bewijzen. De verbloeming van de feiten heeft er jarenlang voor gezorgd dat burgers denken dat het veilig is, terwijl de effecten van draadloze straling op de gezondheid nu al tal van aanwezig zijn in onze maatschappij!

De burn-outs die nu burn-outs worden genoemd, zijn daar allemaal symptomen van. Die wijzen op een overschrijding van de EMV-waarden.

EMV zijn schadelijk voor iedereen!

Hebt u slaapproblemen? Hebt u een burn-out? Gevoelig voor licht en chemische stoffen? Onverklaarbare hoofdpijnen? CVS? Altijd vermoeid? Fibromyalgie? Hartritme-stoornis? Verminderde vruchtbaarheid? Lage weerstand? Diabetes type 3? Depressie?

Natuurlijk is er een verschil in de duur van de blootstelling aan de straling en in de afstand tussen het toestel en de gebruiker.

Naargelang de tijdsduur van blootstelling zullen de lichte symptomen steeds zwaarder worden. Darmproblemen, sterke toename van ADD en ADHD, schade aan endocriene klieren, huidziekten, kanker, … Het behoort allemaal tot de mogelijkheden. En als u “geluk” hebt, krijgt u verschillende symptomen voor de prijs van één.

Een gsm die tegen het oor wordt gehouden is toch wat anders dan een digitale meter die zich in een technische ruimte bevindt. De beschikbare studies gaan uit van een afstand van 20 cm ten opzichte van de meter of de stroomdraad waarlangs de gegevens worden doorgestuurd. Een afstand die in de praktijk niet zo vaak zal voorkomen, of toch niet gedurende lange tijd. Maar wat zeggen die studies? Wel, de studies van de laatste jaren stellen dat er zo goed als geen effect is op de gebruikers bij een digitale meter.

Die studies zijn gesponsord door de telecom-industrie en geven een vertekend beeld. Wetenschappers en artsen eisen een moratorium op 5G, inclusief op slimme meters.

M.L.Pall, A.Goldsworthy, K.Mottus, D.Belpomme, M.Blank, H.Lai, M.Havas, U.Warnke, D.Klinghardt, J.Kruse, D.Asprey, A.Firstenberg,…

5G is misschien als een trage Hiroshima!

Toch lijkt meer onderzoek aangewezen, zeker voor personen die gevoelig(er) zijn voor stralingen of voorbehoud hebben bij dat soort blootstelling. Iedere persoon is gevoelig voor straling! Dit is niet voorbehouden aan speciale, gevoelige mensen! Als je nog geen klachten hebt, wees maar zeker dat je er zult krijgen na verloop van blootstelling! Die zouden trouwens sowieso het recht moeten hebben om de plaatsing van een digitale meter te weigeren om gezondheidsredenen. Wij juichen dan ook toe dan men in Wallonië bereid is om deze piste verder te onderzoeken. In Vlaanderen zou je vanaf 2023 een bekabelde digitale meter kunnen aanvragen, die dus niet draadloos communiceert. In dat geval zul je als consument wel opdraaien voor de extra kosten die met deze optie gepaard gaan.

Dit is schandalig! De slimme meter is een Hiroshima-straal-machine! 24 uur op 24 geeft het onding elektrosmog af, 24 uur op 24 bestraalt dit ding uw hele leefomgeving, uw huis, uzelf, uw gezinsgenoten en daarnaast dat van uw buren!

Wat kun je doen? Weiger op de eerste plaats de slimme meter. Sluit u aan bij medeburgers. Laat uw stem horen, verzet u.

Het is al langer geweten dat draadloze straling schadelijk is voor de gezondheid. G1, G2, G3, G4… Iedere vorm van draadloze straling is ongezond! Ze weten het al van in de jaren zeventig en omdat het zo veel opbrengt, gaan ze er gewoon mee door.

Eis dat de veiligheidsnormen hoger worden. Verzet u tegen zendmasten in leefomgevingen. Hoogspanningsmasten van elektriciteit hangen ze ook niet boven dichtbevolkte gebieden. Haal de duivel niet in huis, weiger de slimme meter in uw huis. Eis een meter met kabel. Kom op voor uw gezondheid en die van uw naasten!

Hier vindt u één van de vele studies die de schadelijkheid zwart op wit bewijzen.

Van de overheid eis ik een betere voorlichting van de bevolking. Ik eis de afschaffing van de verplichting tot de digitale meter. En ik eis hogere voorzorgsnormen tot de plaatsing van zendmasten en zendkastjes. Ik eis dat de overheid mij en mijn dierbaren beschermt op de manier dat ze dat zou moeten doen. De overheid mag geen trekpopje zijn van de industrie. Ik eis dat de 5G-gebieden beperkt blijven en dat mensen kunnen wonen in stralingsarm gebied.

 

EMF zijn schadelijk voor iedereen

 

 

 

reacties

Plaats zelf een reactie

Over tekstopmaak

Restricted HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.